Bodzioch- Bryła, Bogusława, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Filozofi czno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie (Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej). Absolwentka fi lologii polskiej i dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim w Ka 160 towicach. Autorka książki Ku ciału post-ludzkiemu... Poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości, współautorka Nowego leksykonu szkolnego. Publikacje m.in. w „Tekstach Drugich”, „Śląsku”, „Gazecie Krakowskiej”. Badaczka poezji, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakim ulega pod wpływem pojawienia się nowych mediów i zderzenia z rzeczywistością cywilizacyjno-techniczną., Polska


Horyzonty Wychowania Tom 7 Nr 14 (2008): Ciało podmiotem wychowania - Artykuły tematyczne
Jak żyć w pułapce post-cielesności?
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP