Wiśniewska, Danuta Maria, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wydział Lekarski Katedra Pedagogiki Zakład Dydaktyki Szkoły Wyższej, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 15 Nr 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości - Artykuły tematyczne
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów – efekty, możliwości i trudności.
Abstrakt PDF Kszta?towanie postaw przedsi?biorczych w?ród studentów – efekty, mo?liwo?ci i trudno?ci.

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP