Wiśniewska, Danuta, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wydział Lekarski Katedra Pedagogiki Zakład Dydaktyki Szkoły Wyższej, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 17 Nr 44 (2018): Edukacja a przedsiębiorczość - Artykuły tematyczne
Przedsiębiorczość uczelni w kontekście zmian Ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0)
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP