Adamczyk, Dariusz, profesor nadzwyczajny Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Pracy Socjalnej, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 3 Nr 6 (2004): Wychowanie w świecie wartości i antywartości - Artykuły Varia
Subkultury – szansa czy zagrożenie dla młodzieży
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP