Benner, Dietrich, Dietrich Benner, urodzony w 1941 roku, profesor pedagogiki w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu im. W. von Humboldta w Berlinie. W latach 1990-1994 przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Nauki o Wychowaniu Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. Najważniejsze publikacje: Hauptströmmungen der Erziehungswissenschaft, Verlag List, München 1973, Die Pädagogik Herbarts, Juventa Verlag, Weinheim und München 1986), Allgemeine Pädagogik, Juventa Verlag, Weinheim und München 1987, Wilhelm von Humboldts Bildungstheorie, Juventa Verlag, Weinheim und München 1990, Historisches Wörterbuch der Pädagogik, hrsg. von D. Benner, J. Oelkers, Beltz, Weinheim 2004; D. Benner, Pedagogika ogólna, przeł. M. Wojdak-Piątkowska, w: Pedagogika, red. B. Śliwerski, t. 1, Podstawy nauk o wychowaniu, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006, s. 115-194., Polska


Horyzonty Wychowania Tom 7 Nr 13 (2008): Cielesność człowieka: soma, sarx i sema? - Artykuły tematyczne
Nieprzemijające znaczenie herbartowskiej koncepcji nauczania
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP