Draus, Franciszek, Franciszek Draus, politolog, historyk myśli politycznej, publicysta, znawca polityki i tradycji politycznej Francji i Niemiec oraz politycznych aspektów integracji europejskiej. Mieszka za granicą, autor licznych rozpraw filozoficznych i politycznych głównie w języku francuskim; po polsku trzy książki: Instytucje ustrojowe w postkomunistycznych demokracjach Europy środkowo-wschodniej (1997), Europejski system polityczny (1998), Integracja europejska a polityka (1999)., Polska


Horyzonty Wychowania Tom 2 Nr 4 (2003): Niepokoje tożsamości - Artykuły Varia
Polska a integracja europejska
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP