Ziejka, Franciszek, Franciszek Ziejka, ur. w 1940 r. w Radłowie koło Tarnowa. Studia z fi lologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat (1971), habilitacja (1982), profesor nadzwyczajny (1991), a następnie profesor zwyczajny (1998) w tym samym uniwersytecie. W latach 1988-1989 funkcja wicedyrektora Instytutu Filologii Polskiej, natomiast dziekana Wydziału Filologicznego w latach 1993-1999. Od roku 1996 kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XIX wieku na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1996-2005 rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 2002-2005 przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Od roku 2002 członek Polskiej Akademii Umiejętności. Członek rad redakcyjnych licznych czasopism oraz autor licznych publikacji naukowych w Polsce i zagranicą. Za działalność publiczną i naukową wyróżniony wieloma nagrodami i orderami, między innymi: Krzyżem Ofi cerskim Orderu Odrodzenia Polski, Kawalerskim Orderem Legii Honorowej za zasługi dla rozwoju nauki polskiej oraz za rozwój współpracy naukowej i kulturalnej polsko-francuskiej, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 5 Nr 10 (2006): Iluzje i absurdy wolności - Artykuły tematyczne
Karol Bołoz Antoniewicz. Kapłan – Misjonarz – Poeta
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP