Ricken, Friedrich, Friedrich J. Ricken SJ, doktor filozofii i teologii, emerytowany profesor historii filozofii i etyki w Hochschule für Philosophie w Monachium. Studia z filologii klasycznej, filozofii i teologii. Wykładowca w Hochschule für Philosophie w Monachium, w Hochschule für Philosophie und Theologie St. Georgen we Frankfurcie nad Menem oraz na uniwersytetach w Innsbrucku, Salzburgu, St. Louis MO oraz Georgetown (Washington DC). Najważniejsze publikacje książkowe: Der Lustbegriff in der Nikomachischen Ethik des Aristoteles (1976), Allgemeine Ethik (1983/ 42003); Philosophie der Antike (1988/ 32000); Antike Skeptiker (1994); Religionsphilosophie (2003); Gemeinschaft Tugend Glück (2004)., Polska


Horyzonty Wychowania Tom 4 Nr 8 (2005): Sumienie - "mniemać tak i siak" - Artykuły tematyczne
Gewissen und praktische Vernunft bei Immanuel Kant
Abstrakt PDF

Horyzonty Wychowania Tom 4 Nr 8 (2005): Sumienie - "mniemać tak i siak" - Artykuły tematyczne
Sumienie i rozum praktyczny u Immanuela Kanta
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP