Skorowski, Herynk, yk Skorowski, kapłan, salezjanin, ur. 27 stycznia w 1950 roku w Rumi. Socjolog, politolog, katolicka nauka społeczna. Doktorat w 1982 r. w ATK, dr hab. w 1990 r. także w ATK, tytuł profesora w 1997 r., stanowisko profesora zwyczajnego w 2002 r. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kard. St. Wyszyńskiego. Kierownik Katedry Teorii Państwa i Polityki Międzynarodowej. Prorektor UKSW. Autor 12 książek i 280 artykułów naukowych., Polska


Horyzonty Wychowania Tom 5 Nr 10 (2006): Iluzje i absurdy wolności - Artykuły tematyczne
Granice wolności w środkach masowego przekazu
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP