Popiołek, Irena, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 6 Nr 11 (2007): (Nie)obecność Ducha - Recenzje
Czesława Margarita Sondej, B. Wawrzkiewicz, Modlitwa dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach edukacji, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, ss. 224.
Abstrakt PDF

Horyzonty Wychowania Tom 14 Nr 31 (2015): Niepokoje edukacyjne - Galeria Horyzontów Wychowania
Katarzyna Makieła-Organisty i jej martwe natury
Szczegóły PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP