Popiołek, Irena, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 11 Nr 22 (2012): Samotność i osamotnienie - Artykuły tematyczne
Czy samotność jest do zbawienia niezbędnie potrzebna?
Abstrakt Bez nazwy

Horyzonty Wychowania Tom 7 Nr 13 (2008): Cielesność człowieka: soma, sarx i sema? - Galeria Horyzontów Wychowania
Malarstwo Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP