Popiołek, Irena, Nieaktualne: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Sztuki profesor zwyczajny Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Katedra Edukacji Artystycznej Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Pedagogiczno-Artystyczny; Instytut Sztuk Pięknych, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 3 Nr 6 (2004): Wychowanie w świecie wartości i antywartości - Galeria Horyzontów Wychowania
GALERIA „HORYZONTÓW WYCHOWANIA”
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP