Mazur, Jan, profesor zwyczajny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Humanistyczny; Instytut Filologii Polskiej, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 7 Nr 14 (2008): Ciało podmiotem wychowania - Recenzje
Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP