Miodek, Jan, Jan Miodek, ur. w 1946 roku w Tarnowskich Górach. Profesor zwyczajny doktor habilitowany Uniwersytetu Wrocławskiego. Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego. Twórca telewizyjnych programów Ojczyzna polszczyzna oraz Prof. Miodek odpowiada, autor ponad 1800 cotygodniowych felietonów we wrocławskim „Słowie Polskim” i 600 rozpraw, artykułów i recenzji, w tym 14 książek, takich m.in., jak: Syntetyczne konstrukcje leksykalne w języku polskim (1976), Kultura języka w teorii i praktyce (1983), O języku do kamery (1992), Rozmyślajcie nad mową! (1998), Słownik ojczyzny polszczyzny (2002)., Polska


Horyzonty Wychowania Tom 4 Nr 8 (2005): Sumienie - "mniemać tak i siak" - Artykuły tematyczne
„Sumienie” w dziejach polszczyzny
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP