Curry, Jane, Jane L. Curry. Profesor Nauk Politycznych na Uniwersytecie Santa Clara w Kalifornii. W latach 2003-2004 kierownik katedry Studiów Wschodnioeuropejskich (z ramienia Fundacji Fulbright’a) na Uniwersytecie Warszawskim. Obszar zainteresowań badawczych: kraje postkomunistyczne oraz ich przemiany, rola partii i mediów w polityce. Badania w Polsce od roku 1968 oraz dwukrotnie wykłady w Polsce dzięki Fundacji Fulbright’a. Przewodnicząca Senatu Wydziału na Uniwersytecie Santa Clara. Zainteresowania naukowe: zagadnienia uczenia się oraz analizowania procesu wychowania, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 3 Nr 5 (2004): Wychowanie do odpowiedzialności społecznej - Artykuły tematyczne
Zmiana modelu nauczania studentów...
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP