Kowal, Janusz, Janusz Kowal SJ, doktor prawa kanonicznego, profesor i wykładowca prawa małżeńskiego i sakramentalnego oraz Dyrektor Seminarium Jurysprudencji na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Konsultor Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej oraz Komisji Specjalnej Kongregacji Nauki Wiary. Członek Zarządu Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo oraz Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Autor publikacji: Uscita definitiva dall'istituto religioso dei professi di voti perpetui. Evoluzione storica e disciplina attuale, Analecta Gregoriana 271, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 1997; A Házasság Felbontása a hit Javára, Szent István Társulat, Budapest 2004, oraz artykułów publikowanych głównie w „Periodica de Re Canonica”., Polska


Horyzonty Wychowania Tom 5 Nr 9 (2006): Troski godności - Artykuły tematyczne
Godność małżeństwa
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP