Mółka, Janusz, Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu, PolskaHoryzonty Wychowania Tom 5 Nr 10 (2006): Iluzje i absurdy wolności - Recenzje
Magdalena Madej-Babula, Edukacja zintegrowana w dialogu z wychowaniem religijnym,
Abstrakt PDF

Horyzonty Wychowania Tom 5 Nr 9 (2006): Troski godności - Recenzje
Janusz Gajda, Pedagogika kultury w zarysie
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP