Mółka, Janusz, Ks. dr Janusz Mółka SJ, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków. E-mail: janusz.molka@ignatianum.edu.pl, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 17 Nr 42 (2018): Narracja - perspektywa interdyscyplinarna - Artykuły tematyczne
Narracja źródłem wiedzy w pedagogice / Narrative as a source of knowledge in pedagogy
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP