Kozak, Jarosław, St. Patrick’s Presbytery Grange Gardens CARDIFF UK, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 14 Nr 29 (2015): Opieka kompensacyjna - Recenzje
Janusz Mariański, Religious Practices in Poland in the Process of Transformation. The Sociologi- cal Study, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2014, pp. 392.
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP