Machnacz, Jarzy, profesor nadzwyczajny Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; Instytut Filozofii Chrześcijańskiej profesor nadzwyczajny Politechnika Wrocławska; Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 4 Nr 8 (2005): Sumienie - "mniemać tak i siak" - Recenzje
G. Kruck (Hg.), Gottesglaube – Gotteserfahrung – Gotteserkenntnis. Begründungsformen religiöser Erfahrung in der Gegenwart, Matthias – Grünewald –
Abstrakt PDF

Horyzonty Wychowania Tom 3 Nr 5 (2004): Wychowanie do odpowiedzialności społecznej - Recenzje
B. Lahno, Der Begriff des Vertrauens, Mentis – Paderborn 2002.
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP