Doroszewski, Jerzy, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 15 Nr 36 (2016): Pamięć - konteksty humanistyczne i społeczne - Recenzje
Grzebień, L. i Topij‑Stempińska, B. (2016). Konwikt szlachecki w Tarnopolu 1856-1886. Słownik wychowanków. Kraków: Wydawnictwo WAM, Akademia Ignatianum, ss. 349.
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP