Machnacz, Jerzy, profesor nadzwyczajny Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; Instytut Filozofii Chrześcijańskiej profesor nadzwyczajny Politechnika Wrocławska; Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 4 Nr 7 (2005): Człowiek wobec dobra i zła - Recenzje
Sportethik. Regeln – Fairness – Doping
Abstrakt PDF

Horyzonty Wychowania Tom 3 Nr 6 (2004): Wychowanie w świecie wartości i antywartości - Recenzje
Beate Beckmann, Phänomenologie des religiösen Erlebnisses.
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP