Żukowska, Joanna, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Przedsiębiorstwa, Zakład Otoczenia Biznesu, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 17 Nr 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych - Artykuły tematyczne
Dobre praktyki w zakresie relacji szkół wyższych z absolwentami w świetle wyników badań empirycznych
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP