Sajdera, Jolanta, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 17 Nr 44 (2018): Edukacja a przedsiębiorczość - Artykuły tematyczne
Mobilność edukacyjna przejawem motywów przedsiębiorczych w doświadczeniach właścicielek niepublicznych placówek edukacyjnych
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP