Tarnowski, Karol, Karol Tarnowski, ur. 20 lutego 1937 roku w Krakowie, profesor nauk humanistycznych. Studia w Akademii Muzycznej w Krakowie (fortepian) zakończone w 1962 roku (magister sztuki). Studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim zakończone w 1972 roku stopniem magistra filozofii (magisterium: Problematyka substancji u Kartezjusza). Doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1978 roku (tytuł tezy: Problematyka faktyczności u wczesnego Heideggera). W 1988 roku habilitacja na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (tytuł rozprawy: Zagadnienie wiary i Boga w filozofii Gabriela Marcela)., PolskaRedkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP