Skowronek, Katarzyna, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 15 Nr 36 (2016): Pamięć - konteksty humanistyczne i społeczne - Artykuły tematyczne
Pamięć – „stare”, „nowe” i „najnowsze” konteksty językowo-kulturowe
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP