Wieczorkowski, Kazimierz, Kazimierz Wieczorkowski, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 4 Nr 8 (2005): Sumienie - "mniemać tak i siak" - Recenzje
Marek Budajczak, Edukacja domowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP