Wieczorkowski, Kazimierz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Pedagogicznych; Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 6 Nr 12 (2007): "Jak" człowieczego ducha? - Recenzje
Garry Hornby, Eric Hall, Carol Hall, Nauczyciel wychowawca, tłum. J. Bartosik, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, ss. 304, (oryg. Counselling Pupils and Strategies for Teachers, Routledge Falmer).
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP