Wilkoszewska, Krystyna, Krystyna Wilkoszewska – Profesor Nauk Estetycznych, Kierownik Wydziału Nauk Estetycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; członek Sekcji Edukacji w Społeczeństwie na rzecz Rozwoju Filozofii Amerykańskiej (SAAP); członek Komisji Środkowoeuropejskiego Forum Pragmatystycznego, członek Komisji Towarzystwa Fenomenologii i Mediów, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauk Estetycznych. Zainteresowania naukowe: estetyka, sztuka współczesna, sztuka i filozofia postmodernistyczna. Autorka wielu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim., PolskaRedkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP