Zabawa, Krystyna, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: kzabawa@poczta.onet.pl, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 12 Nr 24 (2013): Indywidualizm - szansa czy zagrożenie - Recenzje
Kultura artystyczna w przestrzeni wychowania, red. Bogusław Żurakowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, ss. 216.
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP