Safin, Krzysztof, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Finansów i Zarządzania Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania e-mail: Krzysztof.safin@wsb.wroclaw.pl, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 13 Nr 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości - Artykuły tematyczne
Przedsiębiorcze zachowania studentów – stan i konsekwencje dla dydaktyki
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP