Wach, Krzysztof, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 15 Nr 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość - Vol. 19, No. 51 (2020): Konferencja EDP 2020
Edukacja w zakresie przedsiębiorczości: potencjał dydaktyczny polskich uniwersytetów
Abstrakt PDF Rysunek 1 (*.png format) Rysunek 1 (plik ?ród?owy MS Visio)

Horyzonty Wychowania Tom 15 Nr 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości - Artykuły tematyczne
Edukacja przedsiębiorcza: analiza bibliometryczna polskiego piśmiennictwa
Abstrakt PDF Rysunek 1

Horyzonty Wychowania Tom 15 Nr 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości - Edytorial
Edytorial: Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości
Abstrakt PDF

Horyzonty Wychowania Tom 17 Nr 44 (2018): Edukacja a przedsiębiorczość - Artykuły tematyczne
MOOCs jako otwarte zasoby edukacyjne wspierające edukację dla przedsiębiorczości
Abstrakt PDF Rys. 1 - plik oryginalny do wstawienia do artyku?u

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP