Kaliszewska, Małgorzata, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 10 Nr 19 (2011): Pomimo lęków - Recenzje
Krystyna Duraj-Nowakowa, Kształtowanie profesjonalnej gotowości zawodowej pedagogów, II wydanie, WSFP „Ignatianum” i WAM, Kraków 2011, ss. 251.
Szczegóły PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP