Kozak, Małgorzata, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny e-mail: mj.kozak@uj.edu.pl, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 13 Nr 25 (2014): Prawa dziecka i ich ochrona - Artykuły tematyczne
Prawo dziecka do ochrony przed wszelkimi formami przemocy – polskie rozwiązania prawne i perspektywa pedagogiczna
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP