Rembiasz, Małgorzata, Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 15 Nr 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości - Artykuły tematyczne
Badanie postaw przedsiębiorczych studentów – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne
Abstrakt PDF Artyku? EDP_?uczka_Rembiasz

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP