Wachowska, Małgorzata, Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; Instytut Nauk Ekonomicznych, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 15 Nr 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość - Vol. 19, No. 51 (2020): Konferencja EDP 2020
Efektywność polskich uczelni w „bezpośredniej” i „pośredniej” komercjalizacji wynalazków. Uwarunkowania sukcesów i porażek
Abstrakt PDF Stopie? "bezpo?redniej" i "po?redniej" komercjalizacji wynalazków akademickich w Polsce

Horyzonty Wychowania Tom 17 Nr 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych - Artykuły tematyczne
Międzynarodowa mobilność naukowców a przedsiębiorczość akademicka. Przypadek Uniwersytetu Wrocławskiego
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP