Popowska, Magdalena M, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 17 Nr 42 (2018): Narracja - perspektywa interdyscyplinarna - Artykuły Varia
Przedsiębiorczość społeczna jako klucz do skutecznej edukacji przedsiębiorczej na społecznie odpowiedzialnym uniwersytecie
Abstrakt PDF Bez nazwy Przedsi?biorczo?? spo?eczna jako klucz do skutecznej edukacji przedsi?biorczej na spo?ecznie odpowiedzialnym uniwersytecie

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP