Popowska, Magdalena M, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 15 Nr 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość - Vol. 19, No. 51 (2020): Konferencja EDP 2020
Internacjonalizacja uczelni wyższych na świecie i jej atrybuty a polska rzeczywistość
Abstrakt PDF INTERNACJONALIZACJA UCZELNI WY?SZYCH NA ?WIECIE I JEJ ATRYBUTY A POLSKA RZECZYWISTO??

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP