Deselaers, Manfred, ManfredDeselaers–ks. katolicki z diecezji Aachen w Niemciech, mieszkaod1990r.wOświęcimiu.DoktoratnaPapieskiejAkademii Teologicznej w Krakowie. Wykładowca teologii fundamentalnej na PapieskiejAkademiiTeologicznej.PracownikCentrumDialoguiModlitwywOświęcimiu.W2000rokuuhonorowanyprzezPolskąRadę Chrześcijan i Żydów tytułem Człowieka Pojednania, w 2005 r. odznaczonyprzezPrezydentaPolskiKrzyżemKawalerskimOderuZasługiRzeczpospolitejPolskiorazlaureatnagrodyMiesięcznikaiWydawnictwa Znak im. ks. Józefa Tischnera. Autor książki Bóg a z ło w świetle biografii Rudolfa Hössa komendanta Auschwitz (Kraków 1998, Wydawnictwo WAM). Redaktor książki Dialog u progu Auschwitz (Kraków 2003, UNUM)., Polska


Horyzonty Wychowania Tom 4 Nr 7 (2005): Człowiek wobec dobra i zła - Artykuły tematyczne
Wenn das Böse wie das Gute aussieht...
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP