Zwierżdżyński, Marcin, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 17 Nr 41 (2018): Współczesne dyskursy edukacyjne - Artykuły Varia
Podręczniki szkolne do nauczania religii jako przedmiot badań socjologicznych – rola jakościowej analizy treści
Abstrakt PDF PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP