Marczewski, Marek, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 3 Nr 6 (2004): Wychowanie w świecie wartości i antywartości - Recenzje
Janusz Mariański, Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości prorodzinne w świadomości młodzieży szkół średnich,
Abstrakt PDF

Horyzonty Wychowania Tom 3 Nr 5 (2004): Wychowanie do odpowiedzialności społecznej - Recenzje
F. Hermanni, Das Böse und die Theodizee. Eine philosophisch – theologische Grundlegung,
Abstrakt PDF

Horyzonty Wychowania Tom 2 Nr 4 (2003): Niepokoje tożsamości - Recenzje
Kondycja moralna społeczeństwa polskiego
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP