Wójtowicz, Marek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 6 Nr 12 (2007): "Jak" człowieczego ducha? - Artykuły tematyczne
Pedagogika nadziei i jej zbawcza moc – refleksje nad encykliką „Spe salvi” Benedykta XVI
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP