Śnieżyński, Marian, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: marian.sniezynski@ignatianum.edu.pl, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 12 Nr 23 (2013): Samotność a kreacja - Artykuły Varia
Umasowienie studiów wyższych – postęp czy regres kształcenia
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP