Kosowska-Ślusarczyk, Marta, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny kosowska_marta@interia.pl, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 13 Nr 25 (2014): Prawa dziecka i ich ochrona - Artykuły tematyczne
Portret współczesnego dziecka. Dyskusja w kontekście praw dziecka w świetle ustaleń Janusza Korczaka
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP