Chrost, Marzena, Akademia Ignatianum w Krakowie


Horyzonty Wychowania Tom 9 Nr 17 (2010): Od racjonalności do emocjonalności - Artykuły tematyczne
Rozwojowy paradygmat inteligencji emocjonalnej
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP