Chrost, Marzena, adiunkt Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 2 Nr 4 (2003): Niepokoje tożsamości - Recenzje
Samotne macierzyństwo i polityka społeczna
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP