Kowalczyk, Monika Maria, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 9 Nr 18 (2010): Lęki współczesności - Artykuły tematyczne
Ekspresja i symbolika lęku w sztuce na przykładzie wybranych wyobrażeń diabła
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP