De Bertolis, Ottavio, Ottavio De Bertolis, kapłan, jezuita, ur. w 1963 roku. Studia z pra wa cywilnego w Padwie (1989), a następnie doktorat z fi lozofi i prawa (1992) oraz studia z fi lozofi i w Rzymie (1998). Licencjat i doktorat z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Obecnie profesor tegoż uniwersytetu. Od 1992 roku członek Towarzystwa Jezusowego. Publikacje: Il diritto in San Tommaso d’Aquino. Un’indagine fi losofi ca, Torino 2000; razem z F. Todescan, Tommaso d’Aquino, Padova 2003; Origine ed esercizio della potestà ecclesiastica di governo in San Tommaso, Roma 2005. Autor wielu artykułów dla czasopisma „La Civiltà Cattolica” i jednocześnie jego współpracownik, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 5 Nr 10 (2006): Iluzje i absurdy wolności - Artykuły tematyczne
Diritti e Libertà: Ambiguità e Prospettive
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP