Każmierczak, Paweł, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Katedra Kulturowych i Chrześcijańskich Podstaw Edukacji, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 14 Nr 30 (2015): Praca a tożsamość - Artykuły tematyczne
Praca jako droga rozwoju i odpowiedzialności w autobiografii Alice von Hildebrand
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP