Mazur, Piotr S, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Instytut Filozofii, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 14 Nr 31 (2015): Niepokoje edukacyjne - Artykuły Varia
Wychowanie jako kształtowanie i integracja dynamizmu ludzkiego
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP